. . .

, ! .


»  . . . »  »  ?


?

1 2 2

1

?

0

2

, https://wikigrowth.ru/psyhologiya/rever … ihologiya/ , . . . , .

0


»  . . . »  »  ?


|